IMG_2301תהילה לאלוהים במרומים,
ובארץ שלום לאנשים בעלי רצון טוב.
אנו משבחים אותך,
אנחנו אברך אותך,
אנחנו מעריצים אותך,
אנו מהללים אותך,
אנחנו נותנים לך תודה על התהילה הגדולה שלך,
אלוהים, מלך שמיימי,
הו אלוהים, אב הכל יכול.
אדון ישוע המשיח, בנו יחידו למען,
אלוהים, שה האלוהים, בנו של האב,
אתה לקחת את חטאי העולם, רחם עלינו;
אתה לקחת את חטאי העולם, תקבל את תפילתנו.
אתם יושבים ביד ימינו של האב, רחם עלינו.
לך לבד הוא הקדוש אתה לבדך האדון, אתה לבדך עליון,
ישוע המשיח, ברוח הקודש, בתהילה של אלוהים האב. אמן.

laSantisimaTrinidad

Advertisements